Logo

Integritetspolicy för DollarStore

1.  Inledning

Dollarstore värnar om din personliga integritet. Dollarstore AB (org.nr 556537-1662) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler. I denna policy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. 

 

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en individ, t.ex. namn, adress, fotografier och personnummer.  

 

Den här informationen vänder sig till dig som 

 • Är kund hos Dollarstore 
 • Tar kontakt med vår kundtjänst eller deltar i tävlingar arrangerade av Dollarstore 
 • Tar emot marknadsföring och övrig kommunikation från Dollarstore 
 • Är leverantör till, eller arbetar hos en leverantör till Dollarstore  
 • Söker arbete hos Dollarstore 

 

Dollarstore kan komma att göra ändringar i denna policy.  
 

2. Vilka uppgifter behandlar Dollarstore om dig och varför? 

Genom att du kommer i kontakt med oss på Dollarstore AB kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, vilken laglig grund vi har för att behandla dina uppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.  

 

I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har vi gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av behandlingen väger tyngre än dina intressen och grundläggande fri- och rättigheter. Vi har beskrivit vårt berättigade intresse i denna policy. Vill du veta mer om hur vi gjort intresseavvägningen kan du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy.  

 

2.1 För dig som är kund hos Dollarstore 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

För att tillhandahålla varor och fullgöra butiksköp för dig som är privatperson. 

Betalinformation (t.ex. uppgift om kortinnehavare, transaktionstidpunkt och maskat kortnummer). 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund.  

Lagringstid: Uppgifterna lagras så länge det krävs för att tillhandahålla varor i enlighet med avtalet. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

För att tillhandahålla varor och fullgöra butiksköp i enlighet med avtal för dig som är företagskund med enskild firma. 

Namn, e-postadress, adress, titel, telefonnummer och i förekommande fall personnummer. 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund vid fakturaköp. Personnummer behandlas i förekommande fall med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering. 

Lagringstid: Uppgifterna lagras så länge det krävs för att tillhandahålla varor i enlighet med avtalet. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

För att tillhandahålla varor och fullgöra butiksköp i enlighet med avtal för dig som är kontaktperson hos ett aktiebolag, handelsbolag, förening eller stiftelse. 

Namn, e-postadress, adress, titel och telefonnummer tillhörande kontaktpersoner hos kund. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Dollarstores berättigade intresse är att tillhandahålla varor i enlighet med avtal med företagskunder vid fakturaköp. 

Lagringstid: Uppgifterna lagras så länge det krävs för att tillhandahålla varor i enlighet med avtalet. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

För att uppfylla Dollarstores rättsliga förpliktelser vid konsumentköp i samband med reklamationer enligt konsumentköplagen. 

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer och information om köp. 

 

 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt konsumentköplagen. 

Lagringstid: Uppgifterna lagras tills fel på varan inte längre kan reklameras enligt konsumentköplagen (tre år). 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

För att uppfylla Dollarstores rättsliga förpliktelser vid skadeståndskrav enligt produktansvarslagen. 

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, information om köp.  

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt produktansvarslagen. 

Lagringstid: Uppgifterna lagras till dess att skadeståndskrav enligt produktansvarslagen inte längre kan göras gällande. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Förebyggande av stölder i Dollarstores butiker. 

Bildmaterial från kamerabevakning. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Dollarstores berättigade intresse är att förebygga stölder och upprätthålla säkerhet i sina butiker.  

Lagringstid: Uppgifterna raderas efter tre dygn. För det fall det finns en konkret misstanke om brott som kräver en längre lagringstid kan uppgifterna lagras under längre tid. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Göra gällande Dollarstores rättsliga anspråk i samband med eventuella brott som utförs i Dollarstores butiker. 

Bildmaterial från kamerabevakning och incidentrapporter över t.ex. stölder. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Dollarstores berättigade intresse är att göra gällande och efterse Dollarstores rättsliga anspråk i samband med eventuella brott som utförs i Dollarstores butiker samt kommunicera med myndigheter. 

Lagringstid: Uppgifterna raderas efter tre dygn. För det fall det finns en konkret misstanke om brott som kräver en längre lagringstid kan uppgifterna lagras under längre tid. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Bokföringsändamål. 

Namn, e-postadress, adress, titel och telefonnummer tillhörande kontaktpersoner hos kunder. 

 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen.  

Lagringstid: Uppgifterna raderas sju år efter utfärdad faktura.  

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Bokföringsändamål. 

Betalinformation (t.ex. uppgift om kortinnehavare, transaktionstidpunkt och maskat kortnummer) tillhörande kunder som är privatpersoner. 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen.  

Lagringstid: Uppgifterna raderas sju år efter utfärdad faktura.  

 

 

2.2 För dig som kontaktar vår kundtjänst per mail eller Facebook Messenger, eller deltar i tävlingar arrangerade av Dollarstore 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

För att tillhandahålla kundtjänst och annan service. 

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer och information om köp.  

Laglig grund: Berättigat intresse. Dollarstores berättigade intresse är att tillhandahålla kundtjänst och annan service till kunder. 

Lagringstid: Uppgifterna raderas senast 30 dagar efter att ärendet hos kundtjänst har avslutats. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Arrangera tävlingar för att marknadsföra Dollarstores produkter. 

Namn, användarnamn på sociala medier, uppgift om ålder, e-postadress, postadress, telefonnummer och uppgifter lämnade i samband med genomförd tävling. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Dollarstores berättigade intresse är att arrangera tävlingar för att marknadsföra sina produkter.  

Lagringstid: Uppgifterna raderas senast 30 dagar efter att tävlingen har avslutats.  

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

För att uppfylla Dollarstores rättsliga förpliktelser vid konsumentköp i samband med reklamationer enligt konsumentköplagen. 

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer och information om köp. 

 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt konsumentköplagen. 

Lagringstid: Uppgifterna lagras tills fel på varan inte längre kan reklameras enligt konsumentköplagen (tre år). 

 

 

2.3 För dig som tar emot marknadsföring och övrig kommunikation i form av nyhetsbrev och önskelistor från Dollarstore 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Marknadsföringsändamål. Förse kunder och potentiella kunder med information om relevanta varor och erbjudanden. 

E-postadress. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Dollarstores berättigade intresse är att marknadsföra sina varor till kunder och potentiella kunder. 

Lagringstid: Uppgifterna lagras till dess att mottagaren avregistrerar sig från marknadsföringsutskick.  

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Marknadsföringsändamål. För att låta kunder och potentiella kunder skicka önskelistor med produkter till mottagare som avsändaren väljer. 

Namn på avsändare och mottagarens e-postadress. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Dollarstores berättigade intresse är att marknadsföra sina varor till kunder och potentiella kunder. 

Lagringstid: Uppgifterna raderas efter att mailet skickats till mottagaren.  

 

 

 

2.4 För dig som är leverantör till Dollarstore  

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

För att kunna fullgöra avtal med leverantörer som är enskilda firmor. 

Namn, e-postadress, adress, titel, telefonnummer och i förekommande fall personnummer.  

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som leverantör. Personnummer behandlas i förekommande fall med stöd av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering.  

Lagringstid: Uppgifterna lagras under leverantörsförhållandet och 12 månader efter leverantörsförhållandets upphörande. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

För att kunna fullgöra avtal med leverantörer (aktiebolag och handelsbolag) där du är kontaktperson. 

Namn, e-postadress, adress, titel och telefonnummer. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Dollarstores berättigade intresse är att tillhandahålla varor i enlighet med avtal med leverantörer. 

Lagringstid: Uppgifterna lagras under leverantörsförhållandet och 12 månader efter leverantörsförhållandets upphörande. Uppgifterna raderas tidigare om kontaktpersonen hos leverantören slutar. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

För att upprätthålla affärsrelationen med befintliga leverantörer och samarbetspartner.  

Namn, e-postadress, adress, titel och telefonnummer. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Dollarstores berättigade intresse är att upprätthålla affärsrelationer med befintliga leverantörer och samarbetspartners.  

Lagringstid: Uppgifterna lagras under leverantörsförhållandet och 12 månader efter leverantörsförhållandets upphörande. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Bokföringsändamål. 

Namn, e-postadress, adress, titel och telefonnummer tillhörande kontaktpersoner hos leverantörer. 

 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen.  

Lagringstid: Uppgifterna raderas i sju år efter utfärdad faktura.  

 

 

2.5 För dig som söker arbete hos Dollarstore  

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Rekrytering. 

Namn, kontaktuppgifter, CV och personligt brev. 

Laglig grund: Berättigat intresse. Dollarstores berättigade intresse är att administrera rekrytering av anställda. 

Lagringstid: Uppgifterna lagras tills tjänsten tillsatts, eller enligt överenskommelse med kandidat. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen (2008:567). 

Namn, kontaktuppgifter, CV och personligt brev. 

 

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse enligt diskrimineringslagen.  

Lagringstid: Uppgifterna lagras två år från att anställningen tillsatts. 

 

 

Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna? 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Bevaring av ansökningar under en längre tidsperiod för framtida rekryteringsprocesser. 

Namn, kontaktuppgifter, CV och personligt brev. 

Laglig grund: Samtycke. 

Lagringstid: Uppgifterna lagras maximalt i två år eller till dess att samtycke återkallas. 

 

 

3. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Vi på Dollarstore kommer att behandla dina personuppgifter. När en tredje part, som exempelvis våra IT- och systemleverantörer, behandlar din information för vår räkning har vi tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Det innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess. 

 

Våra personuppgiftsbiträden är: 

 • Microsoft 365, Microsoft Entra ID och Microsoft Azure som tillhandahåller Dollarstores IT-system och molntjänster.   
 • CookieBot för användning av cookies på hemsidan.  
 • Jobylon för administrering av arbetsansökningar.  
 • Heads.com som vår kortterminalsleverantör samt Swedbank är kortinlösensföretag för att fullgöra butiksköp. 

 

Vi överför även dina personuppgifter till mottagare som inte utgör personuppgiftsbiträden. Mottagarna är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling. Sådana mottagare är t.ex. myndigheter om ett sådant utlämnande föreskrivs i lag, banker och tillhandahållare av betaltjänster.  

 

4. Överförs dina personuppgifter till länder utanför EU eller EES (tredje land)? 

Som utgångspunkt behandlar vi och våra leverantörer/samarbetspartners endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR, exempelvis i form av standardavtalsklausuler, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. I förekommande fall vidtar vi även ytterligare kompletterande säkerhetsåtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter.  

 

I följande fall överför Dollarstore personuppgifter till tredje land utanför EU/EES: 

 • Genom Microsoft 365, Microsoft Entra ID och Microsoft Azure som tillhandahåller Dollarstores IT-system och molntjänster. Överföringen grundas på ett beslut om adekvat skyddsnivå eftersom Microsoft omfattas av EU-US Data Privacy Framework. 
 • Genom Jobylon för administrering av arbetsansökningar genom underbiträdet Amazon Web Services. Överföringen grundas på ett beslut om adekvat skyddsnivå eftersom Amazon Web Services omfattas av EU-US Data Privacy Framework. 
 • Genom CookieBot för användning av cookies på hemsidan genom underbiträdet Akamai. Överföringen grundas på ett beslut om adekvat skyddsnivå eftersom Akamai omfattas av EU-US Data Privacy Framework. 

 

Du kan genom att kontakta oss begära ut en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit samt ytterligare information om var personuppgifterna gjorts tillgängliga. 

 

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Vi och våra samarbetspartners jobbar ständigt för att hålla brandväggar och antivirusprogram uppdaterade för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina uppgifter. Endast personal med behöriga konton och lösenord har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. 

 

6. Vilka regler gäller för hur länge dina personuppgifter sparas? 

Information om hur länge Dollarstore sparar uppgifter i relation till dig specifikt i olika situationer kan du läsa om i avsnitt 2 ovan. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid. 

 

7. Dina rättigheter 

I det följande beskrivs dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). 

 

Rätt att återkalla ditt samtycke  

Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen.  

 

Rätt att invända mot behandlingen  

Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter för sådana ändamål. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen. 

 

Rätt till tillgång  

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas (ett s.k. registerutdrag). Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. 

 

Rätt till rättelse 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter. 

 

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning 

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du återkallar ditt samtycke. 

 

Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet. 

 

Rätt till dataportabilitet 

Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt. 

 

Rätt att inge klagomål 

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). 

 

8. Cookies 

Vi använder cookies på www.dollarstore.se. För mer information, se vår cookiepolicy https://www.dollarstore.se/cookiepolicy

 

9. Kontakta oss 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller vill komma i kontakt med oss med anledning av vår personuppgiftsbehandling, kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 075 24 70 700 eller e-post info@dollarstore.se

 

Denna externa integritetspolicy uppdaterades 2023-11-09