Sponsring

För DollarStore är det viktigt att vara med och bidra till bra och viktiga sociala initiativ. Vi ser dock restriktivt på sponsring och urval sker en gång om året av en sponsringskommité. Alla beslut om sponsring sker centralt och vi stödjer aldrig enskilda personer.

DollarStores krav på sponsringsmottagare
DollarStores sponsring riktar sig mot idrott, kultur och samhälle. Sponsringen är jämnt fördelad mellan dessa tre kategorier under en längre tidsperiod. Samtlig sponsring riktar sig mot evenemang eller föreningar med en tydlig ungdomsprofil.

Vid sponsring upprättas ett affärsmässigt sponsringsavtal mellan DollarStore och mottagaren. Sponsring är för oss ett affärsmässigt samarbete och ska kunna följas upp och utvärderas på ett mätbart sätt. DollarStore har även rätt att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen. Mottagaren skall även kunna intyga att verksamheten inte har några kopplingar till budskap som kan uppfattas som kontroversiella, religiösa eller politiska.

Vad sponsrar vi inte?
DollarStore sponsrar ej verksamhet där möjligheter till affärer är begränsade. Detta innebär att DollarStore endast sponsrar verksamhet som verkar på samma eller närliggande geografiska områden som någon av våra butiker.

DollarStore sponsrar ej verksamhet som strider mot företagets värderingar, etik och moral. DollarStore sponsrar ej verksamheter som är förknippade med högrisksaktiviteter. Detta innefattar motor-, äventyrs- och kampsportsverksamhet.

Vi frågor angående spons kontakta [email protected]